kongres 60 Milionów

Regaty 60 Milionów Sailing Cup na Solina

Nasza firma organizowała regaty podczas Globalnego Zjazdu Polonii – Kongres 60 Milionów na Solinie.

Wśród uczestników regat były załogi Polaków min. z Wielkiej Brytanii, USA, Niemiec i Francji. Wydaje się, że pogoda nas nie rozpieszczała jednak dobrej zabawy i emocji nie brakowało. Pierwsze miejsce zdobyła Polska załoga z Niemiec. Puchar miałem zaszczyt wręczyć osobiście na Gali Kongresu w G2A Arena na Jasionce.

Ideą leżącą u podstaw Kongresu 60 milionów - Globalnego Zjazdu Polonii jest integracja polskich środowisk biznesowych zogniskowanych w kraju oraz poza jego granicami. Dlatego nazwa Kongresu koresponduje z ogólną liczbą żyjących na świecie Polaków.

Autorzy kongresu wierzą, że Kongres 60 milionów stanie się płaszczyzną międzynarodowej i międzypokoleniowej komunikacji. Z pewnością przyczyniając się tym samym do integracji rozproszonej po świecie polskiej społeczności. Co posłuży do zacieśnienia więzów, nie tylko o charakterze biznesowym.

Przez Sailing Solina